logo mirant el barri amb altres ulls

MAPA TIC DE CAN VIDALET

MIRANT EL BARRI AMB ALTRES ULLS

Segueix-nos:

El Mapa TIC de Can Vidalet forma part del projecte Mirant el Barri amb altres ulls que s'està realitzant alhora a 3 barris de Catalunya durant el curs 2012/2013.

"Mirant el barri amb altres ulls" és una proposta educativa i de sensibilització  on es combinen processos d'aprenentatge basats en les TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació) i el servei a la comunitat centrat en el foment de l'envelliment actiu i la superació de la soledat de la gent gran.

Aquesta proposta es concreta en el treball conjunt entre la gent gran del barri Can Vidalet a Esplugues de Llobregat i l'alumnat de 4art d'ESO de l'Institut Joanot Martorell.

Els participants treballen en equips de 3 persones sobre temes com: l'Ús de l'ordinador, d'Internet i la Fotografia digital. Entre tots ténen per objectiu final la creació d’un la creació d’un mapa digital a partir de fotografies del barri. 
D’aquesta manera, els instituts obren les seves portes a la gent gran del barri per tal de fomentar la cooperació, l'intercanvi i l'apropament de diferents generacions. 

Visita els altres Blocs: